Change & projecten

Succes in verandering

BlikopC begeleidt (onderdelen van) veranderprojecten. In de praktijk blijkt vaak dat veranderingen binnen een organisatie op papier logisch zijn, maar in de uitvoering lastig. Verandermanagement betreft vooral het managen van dilemma’s. Effectief veranderen vraagt daarom om een balans: tussen mensen en systemen, tussen wens en realiteit en tussen ratio en emotie(s).

BlikopC werkt op basis van een losjes toegepaste PRINCE2 en stemt het gebruik ervan af op de situatie. Daarom worden alleen de benodigde tools vanuit PRINCE2 ingezet. Hierdoor speelt de menselijke factor en de klik tussen mensen een grotere rol. Zo wordt de kans op succes van de verandering aanzienlijk vergroot.

blikopc change management 

klantcases:

GGZ Rivierduinen: strategie & reorganisatie

Communicatie op de kaart zetten
Als Communicatiemanager a.i. heeft BlikopC het communicatieteam gereorganiseerd en de werkzaamheden geprofessionaliseerd. Vanuit de gedachte van Steven Covey, over het vergroten van de Circle of Influence, is het onderwerp communicatie bij GGZ Rivierduinen op de kaart gezet. Goede communicatieproducten afleveren, accounts instellen zodat men weet bij wie ze waarvoor moeten zijn en het bespreken van ‘meningen’ over de afdeling Communicatie resulteerde in een invloedrijkere afdeling Communicatie en versterking van het merk GGZ Rivierduinen.

Gemeente Brabantse Wal: implementatiecampagne

Invoering transities in het sterk veranderende sociale domein
Voor de Brabantse Wal gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht voerde BlikopC de regie over de communicatie m.b.t. de vier decentralisaties Wmo, Jeugdhulp, Passend Onderwijs en Participatiewet. Zij adviseerde over het gehele communicatietraject en ondersteunde de Stuurgroep, het Programmateam en de Communicatiewerkgroep in de uitvoering. BlikopC droeg zorg voor het realiseren  van de vastgestelde communicatiestrategie, bewaakte de afstemming tussen de communicatie van alle transities en overkoepelende opgaven en vertaalde dit naar de communicatiekalender. Daarnaast communiceerde zij de visie van de Brabantse Wal gemeenten met een communicatiecampagne naar inwoners (gedragsverandering met het oog op de ontwikkeling van een participatiemaatschappij) en ondersteunde de interne communicatie, gericht op de gemeentelijke organisatie.

SLBdiensten & Slim.nl : organisatieontwikkeling

Veranderen door inzicht te verschaffen
SLBdiensten en Slim.nl zijn twee webwinkels die softwarelicenties aan het Middelbaar en MBO onderwijs (SLBdiensten) en hun leerlingen (Slim.nl) verkopen. BlikopC werd gevraagd om op basis van MBTI en Graves Management Drives een advies voor organisatieontwikkeling te geven. BlikopC werkte al enige tijd als interim Manager Marketing & Communicatie bij SLBdiensten en Slim.nl, waarbij de afdeling Marketing & Communicatie werd gereorganiseerd.

Vervolgens zijn binnen de hele organisatie de MBTI en de Graves Management Drives vragenlijsten afgenomen. Per afdeling is een dag uitgetrokken om op basis van de uitkomsten inzicht te verschaffen in de onderlinge samenwerking en de samenwerking met andere afdelingen. Met behulp van deze communicatietools kreeg de organisatie inzicht in haar interne cultuur en konden leidinggevenden hun medewerkers op de juiste manier aanspreken.

Cito : draagvlak creëren voor vastgelopen projecten 

Werkwijze veranderen
Cito, bekend van het Cito volgsysteem op de basisscholen en minder bekend van de middelbare school Centrale Examens, zocht twee oplossingen. Ten eerste een methode om al haar audiovisuele materialen (plaatjes, filmpjes, illustraties, audiotapes, etcetera) centraal en digitaal toegankelijk te maken. Ten tweede wilden zij een efficiënter proces ontwikkelen voor het opschonen van toetsvragen. Drie ICT projectleiders was het niet gelukt de handen op elkaar te krijgen voor invoering van deze andere manier van werken.

In beide veranderprojecten bleek de (losjes) toegepaste projectmanagementmethode Prince2 een fijne houvast. BlikopC creëerde draagvlak, door eerst de ontstane weerstand bespreekbaar te maken. Daarna leerden betrokken medewerkers met behulp van de Prince2 projectmethode om tot een probleemoplossing te komen, de rollen te verdelen en hun weerstand tegen het opruimen van hun eigen materialen te overkomen.

 

 

De mooiste relaties ontstaan met een goed gesprek.
Bel of mail me gewoon. Ik hoor graag jouw verhaal!
e info@blikopc.nl    t 06 52 14 77 83