Tools van BlikopC

MBTI (Myers Briggs Type Indicator)

De MBTI is een persoonlijkheidsvragenlijst, op basis van de theorie van psychologische types van Karl Jung. Door de MBTI leer je welk persoonlijkheidstype je bent en leer je jouw unieke talenten te ontdekken. Je kunt deze informatie gebruiken om tot een beter begrip te komen over jezelf, je motivaties, je natuurlijke talenten en mogelijke groeidomeinen. Je zult meer begrip krijgen voor personen die van jou verschillen. Het inzicht in je MBTI type versterkt je zelfvertrouwen en bevordert je samenwerking met anderen.

Graves Management Drives

Met Graves Management Drives ontdek je je drijfveren. Ieder mens heeft drijfveren, maar veel mensen hebben geen adequaat beeld van wat hen of anderen drijft. Waarom doet iemand zus of zo, wat bezielt hem of haar? Inzicht in motivaties maakt dat je jezelf en anderen beter begrijpt, maar ook dat je beter in staat bent om te beoordelen of je op een plek zit waar je optimaal functioneert. Drijfveren zijn bepalend voor je handelen, de wijze waarop je communiceert, hoe je leiding geeft en hoe je samenwerkt.

 

 

De mooiste relaties ontstaan met een goed gesprek.
Bel of mail me gewoon. Ik hoor graag jouw verhaal!
e info@blikopc.nl    t 06 52 14 77 83