Business Alignment

Tools van BlikopC

BlikopC helpt organisaties en communicatieafdelingen om de communicatiefunctie te positioneren. Deze te linken met het organisatiebeleid enerzijds en de business anderzijds. De alignment van de communicatie kan worden vastgesteld met behulp van de Balanced Score Card voor Communicatie.*

BlikopC voegt hier een scan op de menselijke factor aan toe, met de toepassing van MBTI en Graves Management Drives. Waardoor met behulp van harde meetinstrumenten kan worden afgeleid waar de communicatiefunctie in de organisatie beter of anders kan worden ingevuld. Ook is dit een blauwdruk waarop de afdeling communicatie haar accountability, de bijdrage aan de organisatie, kan rapporteren.

* Ontwikkeld door Marita Vos en Henny Schoemaker, Accountability van communicatiebeleid.

blikopc business alignment

De mooiste relaties ontstaan met een goed gesprek.
Bel of mail me gewoon. Ik hoor graag jouw verhaal!
e info@blikopc.nl    t 06 52 14 77 83