Coaching

Versterking van de communicatiekracht

BlikopC coacht communicatie & marketingteams, -managers en -medewerkers. Hierbij leunt BlikopC op de brede ervaring in communicatie en marketing en begrijpt daardoor de problematiek van de communicatie & marketingafdelingen uit eigen ervaring. Bij oefeningen en feedback kunnen daarom ook vakinhoudelijke voorbeelden worden genomen en gecombineerd worden met gedrag.

BlikopC maakt gebruik van de MBTI en/of de Graves Management Drives. Met Graves Management Drives ontdek je je drijfveren. Ieder mens heeft drijfveren, maar veel mensen hebben geen adequaat beeld van wat hen of anderen drijft. Waarom doet iemand zus of zo, wat bezielt hem of haar? Inzicht in motivaties maakt dat je jezelf en anderen beter begrijpt, maar ook dat je beter in staat bent om te beoordelen of je op een plek zit waar je optimaal functioneert. Drijfveren zijn bepalend voor je handelen, de wijze waarop je communiceert, hoe je leiding geeft en hoe je samenwerkt.

In een intakegesprek bespreken we de coach- of teamvraag. Daarbij kijken we of coaching het juiste instrument is om het team of de persoon mee verder te helpen.

Voor meer informatie over coaching kun je verder lezen bij Coaching teams & managers.

blikopc coaching

De mooiste relaties ontstaan met een goed gesprek.
Bel of mail me gewoon. Ik hoor graag jouw verhaal!
e info@blikopc.nl    t 06 52 14 77 83