Strategie & reorganisatie

Positionering verbeteren

De positionering van een organisatie kun je met de juiste communicatie goed managen. In de praktijk is de uitstraling van de organisatie echter niet altijd in overeenstemming met wat er in theorie gewenst is.

De communicatieafdeling is verantwoordelijk voor het opstellen van de juiste strategie, om de gewenste identiteit aan te laten sluiten bij de gewenste positionering. Extern betekent dit het vormgeven en bewaken van het imago: hoe je wilt dat je publieksgroepen of je klant je ziet. Intern gaat het om de vraag wie de organisatie wil zijn: de identiteit.

Annette Douwes Dekker is een ervaren communicatiemanager en heeft bij meerdere organisaties de strategie van de communicatieafdeling ontwikkeld. Dit werd al dan niet gecombineerd met marketing. Het strategische werken leidde in veel gevallen tot een nieuwe positioneringsstrategie, de vertaling daarvan naar klanten en externe stakeholders, het implementeren ervan binnen de organisatie en het (opnieuw) vormgeven van de afdeling Communicatie en/of Marketing.

Bij strategie & reorganisatie ligt de focus van BlikopC op de combinatie van strategie en mens. Weten waar je als afdeling heen wilt, waarbij medewerkers in hun kracht komen te staan.

blikopc strategie reorganisatie

klantcases:

GGZ Rivierduinen: strategie & reorganisatie

Communicatie op de kaart zetten
Als Communicatiemanager a.i. heeft BlikopC leiding gegeven aan het Communicatieteam. Aangezien de afdeling in een reorganisatietraject viel, heeft BlikopC de afdeling ook gereorganiseerd en de werkzaamheden geprofessionaliseerd. Als projectleider heeft zij daarnaast twee grote projecten uitgevoerd: een communicatiecampagne over ‘Patiënt Gebonden Tijd’, gericht op bewustwording van zorgprofessionals op het belang van correct registreren van uitgevoerde zorg. En een naamgevingsproject, waarbij de verschillende organisatieonderdelen onder het label ‘GGZ Rivierduinen’ zijn gaan werken en de huisstijl en communicatiemiddelen zijn geüniformeerd. Resultaat: een invloedrijkere afdeling Communicatie en versterking van het merk GGZ Rivierduinen.

Gemeente Brabantse Wal: implementatiecampagne 

Implementatie van de decentralisaties op de Brabantse Wal
Voor de Brabantse Wal gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht voerde BlikopC de regie over de communicatie m.b.t. de vier decentralisaties Wmo, Jeugdhulp, Passend Onderwijs en Participatiewet. Zij adviseerde over het gehele communicatietraject en ondersteunde de Stuurgroep, het Programmateam en de Communicatiewerkgroep in de uitvoering. BlikopC droeg zorg voor het realiseren  van de vastgestelde communicatiestrategie, bewaakte de afstemming tussen de communicatie van alle transities en overkoepelende opgaven en vertaalde dit naar een communicatiekalender. Daarnaast communiceerde zij de visie van de Brabantse Wal gemeenten over het sociaal domein naar inwoners toe (gedragsverandering met het oog op de ontwikkeling van een participatiemaatschappij) en ondersteunde zij de interne communicatie, gericht op de gemeentelijke organisatie.

Gemeente Den Haag: strategie ontwikkeling

Ontwikkelen communicatiestrategie om decentralisaties sociaal domein in te voeren in Den Haag
Voor de Gemeente Den Haag heeft BlikopC een overkoepelende communicatiestrategie ontwikkeld voor de drie decentralisaties WMO, Jeugdzorg en Participatiewet en voerde hierover de regie. Daarbij adviseerde en ondersteunde BlikopC de coördinerend directeur sociaal domein en de overkoepelende programmamanagers/projectleiders, op het gebied van in- en externe (marketing)communicatie. Als linking pin zorgde BlikopC voor de onderlinge afstemming tussen de verschillende programma’s en de diensten. Daarnaast ontwikkelde zij de Haagse aanpak naar inwoners toe en ondersteunde de interne communicatie, gericht op een cultuurverandering binnen de gemeentelijke organisatie.

Gemeente Den Haag: marketingadvies

Aangeven van de mogelijkheden van marketing
In het kader van de drie transities Jeugdzorg, WMO/AWBZ en Participatiewet werd een overkoepelend programma opgezet voor het optimaal laten participeren van Haagse burgers in hun stad. BlikopC heeft hierbij de mogelijkheden van marketing(technieken) inzichtelijk gemaakt.

ABN AMRO: strategie ontwikkeling

Ontwikkelen van een strategisch marketing & communicatieplan
Binnen ABN AMRO werd een groot verbeterprogramma uitgevoerd op het gebied van klanttevredenheid. Om de service van de IT-Helpdesk te verbeteren, heeft BlikopC een marketing- en communicatiestrategie ontwikkeld.

SLBdiensten & Slim.nl: online strategie & reorganisatie

Reorganisatie van de online marketing & communicatieafdeling 
SLBdiensten en Slim.nl zijn twee webwinkels die softwarelicenties aan het Middelbaar en MBO onderwijs (SLBdiensten) en hun leerlingen (Slim.nl) verkopen. BlikopC werd in de periode 2009-2011 ingezet om in de rol van de interim Manager Marketing & Communicatie de afdeling Marketing & Communicatie te reorganiseren.

Communicatief gezien is SLBdiensten en Slim.nl een uniek product, in die zin, dat alle verkoop via online marketing en communicatie verloopt. Er zijn dus geen andere verkoopkanalen. Daardoor kon er naar hartenlust geëxperimenteerd worden met communicatie gericht op jongeren via social media, virale campagnes, marketingacties en dergelijke. BlikopC vergrootte de output van het team, stelde een lange termijn plan op en selecteerde een nieuwe manager.

Kintent: strategie & reorganisatie

Het opzetten en ontwikkelen van een communicatieafdeling
Kintent was een uitvoeringsorganisatie in de kinderopvang, die de kinderopvangbijdrage van werkgevers uitkeerde. Gedurende zeven jaar (1999-2006) was Annette Douwes Dekker communicatiemanager van Kintent. In die periode groeide het bedrijf van 120 medewerkers op één kantoor uit naar een landelijke organisatie met 350 medewerkers, verspreid over 11 regiokantoren.

Als Communicatiemanager, met een team van 7 communicatieprofessionals, werkte Annette zowel de landelijke als de regionale strategieën uit. Dit gebeurde voor de corporate, interne en externe communicatie. Tevens was Annette budgetverantwoordelijk voor marketing en communicatie en was lid van het managementteam. Zeven jaar aansturing van de communciatieafdeling resulteerde in een professionele club, die intern goed gewaardeerd werd.

Holland Media Groep: strategie ontwikkeling

Ontdek de volle breedte van communicatie bij de bron
HMG bestond destijds (1993-1999) uit RTL 4, RTL 5 en Veronica. In de zeven jaar die Annette Douwes Dekker bij de commerciële radio en televisie werkte, werd RTL 5 opgericht en kwam Veronica over uit het publieke bestel. Roerige tijden dus!

Annette werkte bij HMG als senior marktonderzoeker en woordvoerder. In die periode werd het langzamerhand steeds gebruikelijk om naar de pers toe transparant te zijn over kijkcijfers en andere onderzoeksresultaten zoals imagometingen, evaluaties van televisieprogramma’s of opinieonderzoek. Maar ook de kijk- en luistercijfers werden steeds belangrijker. De marktonderzoekafdeling adviseerde de directie, programmamakers en interne afdelingen op basis van de resultaten. Kortom, HMG was voor Annette een bakermat om de media intensief van binnenuit te leren begrijpen.

De mooiste relaties ontstaan met een goed gesprek.
Bel of mail me gewoon. Ik hoor graag jouw verhaal!
e info@blikopc.nl    t 06 52 14 77 83