Conflictbemiddeling

Oplossing bij conflicten

Ben je het oneens met een collega of is er een conflict met jouw leidinggevende over de samenwerking op de afdeling? BlikopC bemiddelt tussen de betrokken partijen en zoekt een gepaste oplossing. Daarnaast kun je BlikopC ook inroepen voor een mediation.

Voor bijna elke ruzie of conflict bestaat een oplossing die voor iedereen acceptabel is. Bij conflictbemiddeling, ook wel mediation genoemd, is het doel om gezamenlijk tot een oplossing te komen. De mediator begeleidt het proces en is hierin neutraal. Bij mediation bepalen de betrokken collega’s samen de oplossing, waarbij een actieve inbreng van beide partijen wordt verwacht. Mediation is vrijwillig en vertrouwelijk waarbij iedereen zich vooraf verbindt tot geheimhouding.

BlikopC past, wanneer dit nodig is, mediationtechnieken toe tijdens interimopdrachten. Of combineert die met tools uit de coaching. Soms in een oplossing helaas niet mogelijk. In dat geval begeleidt BlikopC het traject om uit elkaar te gaan.

Annette Douwes Dekker is een gediplomeerd NMI mediator.


 blikopc conflictbemiddeling

klantcases:

Gemeente Utrecht:

Praten bij conflicten helpt!
In opdracht van de Gemeente Utrecht heeft BlikopC, samen met mediationpartner Rob Looyé, is in 2007 een pilot buurtmediation opgezet. De pilotcase ging over de overlast die een groep hangjongeren veroorzaakte in een wijk in Utrecht. De houding van de buurtbewoners ‘het haalt allemaal toch niets uit’ is tijdens de mediationgesprekken gekanteld. Een brainstorm heeft daarnaast de relatie tussen betrokken buurtbewoners verbeterd en geleid tot zelf-empowerment. Ook zijn er een aantal misverstanden uitgesproken en afspraken gemaakt over hoe men in de toekomst met elkaar zal communiceren als het ooit nog eens fout loopt.

Aequor:

Mediation gecombineerd met coaching
Aequor is het kenniscentrum voedsel, natuur en leefomgeving, die het bedrijfsleven en (v)mbo-onderwijs in deze sector aan elkaar koppelt. In 2010 speelde binnen de organisatie een conflictsituatie, waarbij BlikopC een mediation heeft ingezet. Het conflict was dermate verhard, dat dit helaas niet leidde tot een verdere samenwerking , maar leidde tot het afscheid van de betrokken medewerkers. Met de achtergebleven collega’s is vervolgens een teamcoachingstraject, op basis van MBTI en Graves Management Drives, ingezet. Daardoor konden binnen het team weer gevoelens gedeeld worden en stonden de neuzen richting de toekomst.

 

De mooiste relaties ontstaan met een goed gesprek.
Bel of mail me gewoon. Ik hoor graag jouw verhaal!
e info@blikopc.nl    t 06 52 14 77 83