Waarom BlikopC?

Waarom kiezen voor BlikopC?

BlikopC staat voor communicatiekracht, in de breedste zin van het woord. Hieronder vind je antwoorden op een aantal vragen over de dienstverlening, de werkwijze en BlikopC in het algemeen.

Wat doet BlikopC?

Communicatiekracht is altijd maatwerk. BlikopC helpt jou of jouw organisatie bij het verbeteren van de algehele communicatie.

Dit kan op korte termijn door middel van team workshops. Maar ook op langere termijn door bijvoorbeeld een afdeling marketing en communicatie bij te staan, deze in kaart te brengen, een visie te ontwikkelen of op projectbasis ondersteuning te bieden.

Daarnaast biedt BlikopC coaching aan managers en teams en bemiddelt zij in conflicten.

Heb je tijdelijk extra communicatiekracht nodig? BlikopC kan in de rol van interim communicatie- of marketingadviseur, manager of projectleider bijspringen.

Waarom is BlikopC uniek?

Het unieke van BlikopC is dat zij werkt met ‘harde’ en ‘zachte’ communicatie tools. Zo krijg je inzicht in wat er daadwerkelijk binnen een team of organisatie aan de hand is en hoe dit beter kan.

Met BlikopC haal je een ervaren partij in huis. Van marktonderzoek, veranderkunde tot coaching en mediation. Van manager tot adviseur en coach. De communicatiekracht is altijd op maat en zolang het nodig is.

Daarnaast werkt BlikopC nauw samen met andere marketing- en communicatieprofessionals binnen verschillende netwerken. Op jouw communicatievraag komt dus altijd een antwoord op maat.

Hoe werkt BlikopC?

BlikopC stemt altijd eerst met jou de behoefte af. Na een oriënterend gesprek ontvang je een advies over de mogelijke verbeteringen in de communicatiekracht. Dit kan in de vorm van een offerte zijn.

BlikopC werkt in de rol van interimmer, manager, adviseur en projectleider op uurbasis. Het uurtarief is afhankelijk van de zwaarte en de duur van de opdracht. Coaching en mediation vindt plaats op basis van een fixed price.

Met welke tools werkt BlikopC?

BlikopC past voor teams en medewerkers de ‘zachte’ en indirecte meetinstrumenten toe. Deze kunnen ingezet worden om de daadwerkelijke samenwerking tussen en binnen teams of medewerkers te verbeteren. Hierbij kun je denken aan leerstijlen, motivatoren, allergieën, feedback geven en conflicthantering. BlikopC maakt daarbij gebruik van de MBTI en Graves Management Drives.

Bij signalering van communicatieproblemen binnen een organisatie zijn de ‘harde’ meetinstrumenten meer geschikt. Hierbij kun je denken aan meetinstrumenten zoals een klanttevredenheidsonderzoek, imago-onderzoek, medewerkerstevredenheidsonderzoek of de Balanced Score Card voor Communicatie.

Deze meetinstrumenten geven onder andere inzicht in de positie en toegevoegde waarde van een communicatie(afdeling) binnen de organisatie (accountability), het imago en de positionering van de organisatie.

Wie is BlikopC?

BlikopC is in 2006 opgericht door Annette Douwes Dekker, onder de naam Douwes Dekker Communicatie & Coaching. Annette is een ervaren communicatiemanager en adviseur met ruime projectmatige ervaring binnen het bedrijfsleven en ook de overheid.

Door intensieve samenwerking met andere communicatieprofessionals, groeide het bedrijf uit tot een vaste speler in de netwerken van ForceFive en de Communicatiewinkel. Daarmee voldeed de naam van alleen de eigenaar niet langer.

Vanaf juni 2011 is Douwes Dekker Communicatie & Coaching daarom verder gegaan onder de naam BlikopC. Samen met de samenwerkingspartners staat BlikopC voor continuïteit, kennisdeling en elkaar scherp houden met intervisie.

Annette Douwes Dekker is gecertificeerd MBTI coach, gediplomeerd NMI-Mediator en heeft een PRINCE2 opleiding.

Met wie werkt BlikopC samen?

BlikopC werkt nauw samen met communicatieprofessionals van De Communicatiewinkel. Bij deze samenwerking vult BlikopC de communicatiekracht aan waar nodig en andersom.

Dankzij de nauwe samenwerking is BlikopC gegarandeerd van juiste bemiddeling of een back-up op hetzelfde senior communicatieniveau. Met BlikopC haal je dus een intensief netwerk van communicatie- en marketingprofessionals in huis.

De Communicatiewinkel
De Communicatiewinkel is een landelijk collectief van ruim 60 ervaren zelfstandige communicatieprofessionals. Zij zijn in te schakelen voor alle communicatievraagstukken op het gebied van: coaching, advies, tekst, interim en creatie. 

Waarom de naam BlikopC

“Het is november 2011. Met mijn vriendin en collega interimmer Michelle Jansen, ben ik op een korte vakantie in Zeeland. Ik besluit dat ik nou eindelijk mijn website zal gaan aanpakken en overweeg een andere, kortere naam voor mijn bedrijf ‘Douwes Dekker Communicatie & Coaching’.

De naam dekt ook de lading niet meer. Ik voel mij meer een samenwerkende zzp-er dan mijn bedrijfsnaam doet vermoeden. Daarnaast zijn er zoveel freelancers met hun eigen naam in hun bedrijfsnaam. Michelle wil mij graag helpen. Aan de Zeeuwse kust bepalen we mijn positionering. En daarna de naam… We gaan eerst maar eens uitwaaien op het strand. En daar, gezeten op een bankje, de wind gierend door onze haren, kijken we samen uit over zee.

Thuisgekomen gooi ik een associatieve werkvorm in de strijd. En een half uur later ligt ie in stukken op tafel. Op de ene knalroze post-it staat ‘blik op’. Op een andere ‘©’. Het is helder. Het wordt BlikopC, communicatiekracht.”

Annette Douwes Dekker

Wat doet BlikopC voor de maatschappij?

BlikopC heeft weliswaar een commerciële doelstelling, maar probeert nadrukkelijk terug te geven aan de maatschappij. BlikopC is namelijk dankbaar voor de kansen die zij heeft gekregen van diezelfde maatschappij. Naast alle betaalde werkzaamheden heeft BlikopC dan ook bijna altijd een onbetaalde opdracht lopen.

Hockeyclub Voordaan (heden)
BlikopC is adviseur van de Sponsorcommissie van Voordaan. Hockeyclub Voordaan gaat een spannend jaar tegemoet, waarbij Heren 1 in het seizoen 2012-2013 opnieuw in de Hoofdklasse uitkomt. Dit is niet alleen een sportieve uitdaging, maar ook communicatief gezien en qua sponsoring uitdagend. BlikopC redigeert de communicatie vanuit de sponsorcommissie, is klankbord voor het aantrekken van sponsors en denkt mee met het ontwikkelen van de thema’s ‘familieclub’ en ‘duurzaamheid’.

Hogeschool Utrecht (2009 – heden)
Een of twee maal per jaar treedt BlikopC op als extern examinator bij de examens van studenten Communicatiemanagement van de Hogeschool Utrecht. Door externen bij de examens te betrekken krijgen studenten vragen vanuit de praktijk. Ook ontmoeten wetenschap en praktijk elkaar op deze manier, waardoor uiteenlopende scriptieonderwerpen met elkaar worden besproken.

USV Hercules (2011) Omni sportvereniging
Hercules is net als vele andere clubs en verenigingen in belangrijke mate afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Bij Hercules werd te veel werk door een te kleine groep vrijwilligers verzet. En dat was niet nodig. Uit onderzoek bleek een groot deel van de leden bereid is in mindere of meerdere mate voor de club de handen uit de mouwen te steken. Om meer vrijwilligers te werven is een projectgroep ‘Meedoen’ gestart. Op verzoek van deze projectgroep heeft BlikopC, samen met een aantal leden van Hercules/ communicatieprofessionals een communicatieplan opgesteld om vrijwilligers te werven.

Cumulus Welzijn (2010-2011)
Het Maatjesproject van Cumulus zorgt ervoor dat jongeren in de wijk Overvecht in Utrecht, die niet voldoende aandacht krijgen, afwijkend gedrag vertonen of de neiging hebben zich richting het criminele circuit te gaan ontwikkelen, ondersteund worden. BlikopC heeft een communicatieplan geschreven en helpen uitwerken om gerichter te communiceren onder directe en indirecte beslissers van de subsidies voor het Maatjesproject. En om de naamsbekendheid en inhoud van het Maatjesproject te verhogen bij doorverwijzende instanties, zodat niet telkens hetzelfde verhaal verteld hoeft te worden en doorverwijzende instanties op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen het Maatjesproject.

Gemeente Utrecht (2007)
In opdracht van de Gemeente Utrecht heeft BlikopC in 2007 een pilot buurtmediation opgezet. De pilotcase ging over de overlast die een groep hangjongeren veroorzaakte in een wijk in Utrecht. De houding van de buurtbewoners ‘het haalt allemaal toch niets uit’ is tijdens de mediationgesprekken gekanteld. Een brainstorm heeft daarnaast de relatie tussen betrokken buurtbewoners verbeterd en geleid tot zelf-empowerment. Ook zijn er een aantal misverstanden uitgesproken en afspraken gemaakt over hoe men in de toekomst met elkaar zal communiceren als het ooit nog eens fout loopt.

Wil je meer over BlikopC weten?

De mooiste relaties ontstaan met een goed gesprek. Bel of mail me gewoon.
Ik hoor graag jouw verhaal! e: info@blikopc.nl, t: 06 52 14 77 83.

 

 


De mooiste relaties ontstaan met een goed gesprek.
Bel of mail me gewoon. Ik hoor graag jouw verhaal!
e info@blikopc.nl    t 06 52 14 77 83